top of page

Privacy

Als psychiater ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat het niet voor derden toegankelijk is.U heeft recht op inzage in uw dossier.

Het is gebruikelijk dat uw huisarts na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts.

Wanneer door derden (zoals bijv. een bedrijfsarts) informatie over uw behandeling wordt opgevraagd, verstrek ik deze alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Privacyverklaring 

Omdat de gegevensstroom zorgvraagtypering wordt behandeld als een stroom die bijzondere persoonsgegevens bevat, is ook de privacyverklaring hierop van toepassing. Als een patiënt bezwaar heeft tegen het aanleveren van gegevens aan de zorgverzekeraar voor declaratie en aan de NZa voor beleidsdoeleinden, dan kan deze een privacyverklaring invullen.

De gegevens over de zorgvraagtypering en over de diagnose komen dan niet op de factuur terecht en worden niet aan de NZa aangeleverd.

De privacyverklaring is een bijlage bij de Nadere Regeling.

Om gegevens aan te leveren bij het DIS maak ik gebruik van software van Axians DBC-online.

Een uitgebreide beschrijving van het privacy-beleid vindt u in het Privacy Statement.

bottom of page