Aanmelding

Aanmelding bij Praktijk Psychiatrie Reineke verloopt altijd via een verwijsbrief van uw huisarts of uw behandelaar in de SGGZ.

U kunt ons vervolgens het beste mailen. Na aanmelding overleg ik altijd eerst met de verwijzer om een goede inschatting te kunnen maken van het gekozen traject en zodoende misverstanden te voorkomen. Tevens maak ik gebruik van een aanmeldformulier dat u krijgt toegezonden per mail. Na aanmelding volgt een intake en adviesgesprek. Hierna wordt een behandelplan opgemaakt. 

U kunt zich aanmelden via: contact@praktijkpsychiatriereineke.info

Wachttijden

Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd, maar in een kleine praktijk kan de vraag snel groter zijn dan het aanbod. Momenteel is er helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 

PraktijkPsychiatrieReineke heeft in 2018, 2019 en 2020 contracten gesloten met:

  • Zilveren Kruis: Achmea, FBTO, OZF, Zilveren Kruis, Interpolis en Prolife

  • VRZ: ONVZ, HollandZorg, PNOzorg, VvAA, Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect, Zorg en Zekerheid en andere deelnemers van VRZ

  • DSW: DSW, inTwente, Stad Holland

  • Caresq

PraktijkPsychiatrieReineke heeft in 2021 contracten gesloten met: 

  • Zilveren Kruis

  • ONVZ

  • DSW

  • OWM Zorg en Zekerheid

 

 

Bij een contract gaat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat u bij uw zorgverzekeraar checkt wat u vergoed krijgt. De vergoeding is namelijk afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Uw zorgverzekeraar staat er niet bij. Wat nu?

Ook als de praktijk geen contracten heeft kunt u in behandeling komen binnen het kader van de zorgverzekeringswet. Als u een restitutieverzekering heeft, krijgt u zelf de rekening, die doorgaans tot 100% vergoed wordt. Als u een 'natura-verzekering' hebt dan is een behandeling ook mogelijk. U zult zelf een deel van de kosten moeten betalen. Let op, check de voorwaarden van uw verzekeraar!

© 2020 | Praktijk Psychiatrie Reineke | Lootsstraat 35, 1053 NV Amsterdam