De praktijk

 

 

 

 

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborg door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega's over de inhoud van behandelingen) en het toepassen van effectmetingen (ROM). 

De Praktijk Psychiatrie Reineke heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut volgens de regels van GGZ Kwaliteitsstatuut. Dit is op de praktijk in te zien.

Klachten

Indien u ontevreden bent over de behandeling dan is het belangrijk om dit met de behandelaar te bespreken. Vertrouwen in uw behandelend psychiater is van groot belang voor het resultaat van de behandeling. Wanneer het gepsrek met mij niet tot een bevredigende oplossing komt dan kan ik een collega psychiater vragen om een bemiddelende rol te vervullen.

Wanneer het gesprek met mij niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging, de NVvP. 

 

Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest

Margreet Spreij, ambtelijk secretaris

Postbus 74077

1070 BB Amsterdam

 

Tel.nummer: 020-7885141

email: klachtencie@ggzingeest.nl

of m.spreij@ggzingeest.nl 

Geschillencommissie

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Hiervoor ben ik aangesloten bij de

Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

website: www.degeschillencommissie.nl 

Registratie

BIG-registratie psychiater 99045990601

AGB code zorgverleners 03067384

AGB code praktijk 03095317

Lidmaatschap

Nederlandse Vereniging van Psychiatrie

ADHD-Netwerk

VVPAO Vereniging van vrijgevestigde psychiaters in Amsterdam en Omgeving 

 

Samenwerking

 • Huisartsenpraktijk van Wijngaarden, Amsterdam 

 • Huisartsenpraktijk Postjesweg, Amsterdam 

 • Huisartsenpraktijk J.Mehrtens, Amsterdam

 • Huisartsenpraktijk Schinkelkade, Amsterdam

 • Huisartsenpraktijk Kievit-Trump, Bussum

 • Huisartsenpraktijk Keverdijk, Naarden

 • Liesbeth Smit psychotherapiepraktijk, Hilversum

 • Mevr. J. de Graaf, Psychotherapie, Utrecht

 • Gericht op Gewicht, Ineke Stijvers, Hilversum

 • De Jong therapie, Ria de Jong, Amersfoort

 • GGZ Doof en Co, Amsterdam

Please reload

© 2020 | Praktijk Psychiatrie Reineke | Lootsstraat 35, 1053 NV Amsterdam