top of page

De praktijk

 

 

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborg door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega's over de inhoud van behandelingen) en het toepassen van effectmetingen (ROM). 

De Praktijk Psychiatrie Reineke heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut volgens de regels van GGZ Kwaliteitsstatuut. Dit is op de praktijk in te zien.

Klachten

Indien u ontevreden bent over de behandeling dan is het belangrijk om dit met de behandelaar te bespreken. Vertrouwen in uw behandelend psychiater is van groot belang voor het resultaat van de behandeling. Wanneer het gepsrek met mij niet tot een bevredigende oplossing komt dan kan ik een collega psychiater vragen om een bemiddelende rol te vervullen.

Wanneer het gesprek met mij niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging, de NVvP. 

 

Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest

Margreet Spreij, ambtelijk secretaris

Postbus 74077

1070 BB Amsterdam

 

Tel.nummer: 020-7885141

email: klachtencie@ggzingeest.nl

of m.spreij@ggzingeest.nl 

Geschillencommissie

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Hiervoor ben ik aangesloten bij de

Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

website: www.degeschillencommissie.nl 

Registratie

BIG-registratie psychiater 99045990601

AGB code zorgverleners 03067384

AGB code praktijk 03095317

Lidmaatschap

Nederlandse Vereniging van Psychiatrie

Nederlandse vereniging voor psychotherapie

ADHD-Netwerk

VVPAO Vereniging van vrijgevestigde psychiaters in Amsterdam en Omgeving

 

Samenwerking

  • Huisartsenpraktijk van Wijngaarden, Amsterdam 

  • Huisartsenpraktijk Postjesweg, Amsterdam

  • Psychologenpraktijk de Amsterdamse 

  • Sacha Willems, psychotherapie, Utrecht

  • Liesbeth Smit psychotherapiepraktijk, Hilversum

  • Elsbeth Emsbroek, psycholoog, Amsterdam

  • Erika Mesters, haptotherapeut, Amsterdam

  • Judith de Graaf, Psychotherapie, Utrecht

  • De Jong therapie, Amersfoort

  • Psychologenpraktijk De Amsterdamse, Amsterdam

Kersti Reineke is psychiater en sinds 1997 werkzaam in de GGZ. Zij heeft tot 2015 in grote GGZ instellingen gewerkt, waarna ze een eigen praktijk is gestart, Praktijk Psychiatrie Reineke. Naast haar eigen praktijk werkt ze als regiebehandelaar bij het Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme
Naast behandelaar, is zij consulent voor huisartsen in en rond Amsterdam.

Als behandelaar heeft zij uitgebreide ervaring op verschillende gebieden van de psychiatrie, oa in de acute psychiatrie, stemming- en angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, ouderenpsychiatrie, post traumatische stress stoornissen, ADHD en autisme spectrumstoornissen. 

Praktijk Psychiatrie Reineke is gevestigd in een huisartsenpraktijk, waar ook een praktijkondersteuner (POH)GGZ, een psycholoog en een haptotherapeut gevestigd zijn.

Please reload

bottom of page