Behandeling

 

Voor wie is het behandelaanbod van Praktijk Psychiatrie Reineke geschikt?
  • (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder 

  • Beginnende psychiatrische problematiek zonder spoedeisend karakter of recidiverende zware psychiatrische problematiek zonder spoedeisend karakter.

  • Co-morbiditeit (lichamelijke en geestelijke aandoening)

  • Stemmingsstoornissen (depressie- en angststoornissen waarbij medicatie in het geding is, bipolaire stoornissen)

  • AD(H)D

  • Persoonlijkheidsproblematiek

  • Ernstige identiteitsproblematiek

 
Voor wie is het behandelaanbod van Praktijk Psychiatrie Reineke niet geschikt?
  • Primaire verslavingsproblematiek

  • Ernstige gedragsproblemen, oa impulsregulatie-problematiek of agressie.

  • Acute crisissituaties

Wat kan ik mij voorstellen bij een behandeling?

Tijdens de intake wordt kennis gemaakt en zal een overzicht gemaakt worden van uw probleem, de wijze waarop u omgaat met het probleem en de factoren die samenhangen met uw probleem. Dit eerste kennismakingsgesprek duurt ongeveer 1 uur. Meestal is er meer dan een gesprek nodig om gezamenlijk een behandeldoel op te stellen. Indien besloten wordt om verder te gaan, worden er vervolgafspraken gepland. Een therapiesessie duurt maximaal 50 minuten. Er wordt 10 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/afronding en 10 minuten voor verslaglegging. Een medicatiecontrole duurt maximaal 25 minuten. Er wordt 5 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/ afronding en 10 minuten voor verslaglegging. 

Evaluatie

Regelmatig wordt met u besproken of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Er kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten om de evaluatie van de behandeling meer inzichtelijk te maken. 

 

 

Wordt mijn huisarts / verwijzer geïnformeerd over het verloop van de aanmelding?

Binnen de Prakijk Psychiatrie Reineke is het gebruikelijk dat de verwijzer en de huisarts op de hoogte worden gesteld van de bevindingen door het sturen van een 'huisartsbrief'. Ook u kunt deze brief krijgen als afschrift.

 

Zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden?

Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt 70 euro in rekening gebracht.

 

Indien de praktijk niet bereikbaar is - bijvoorbeeld in het geval van ziekte, ongeval of vakantie - kunt u in geval van nood contact opnemen met uw huisarts of de waarnemend psychiater. Zie HOME voor de waarnemend psychiater tijdens vakanties.