Behandeling

 

Voor wie is het behandelaanbod van Praktijk Psychiatrie Reineke geschikt?

 • (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder 

 • Beginnende psychiatrische problematiek zonder spoedeisend karakter of recidiverende zware psychiatrische problematiek zonder spoedeisend karakter.

 • Depressieve, stemmingsklachten

 • Angstklachten, paniekaanvallen, overmatig piekeren

 • Dwangklachten, dwanghandelingen

 • Persoonlijkheidsproblematiek

 • Vastzitten in zich herhalende patronen waardoor vastlopen in bv. werk, relaties, en/ of sociale contacten

 • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen

 • Verwerken traumatische ervaringen

 
Voor wie is het behandelaanbod van Praktijk Psychiatrie Reineke niet geschikt?
 • Primaire verslavingsproblematiek

 • Ernstige gedragsproblemen, oa impulsregulatie-problematiek of agressie.

 • Acute crisissituaties, of wanneer u verwacht regelmatig hulp nodig te hebben buiten de afspraken om

Wat kan ik mij voorstellen bij een behandeling?

Tijdens de intake wordt kennis gemaakt en zal een overzicht gemaakt worden van uw probleem, de wijze waarop u omgaat met het probleem en de factoren die samenhangen met uw probleem. Dit eerste kennismakingsgesprek duurt ongeveer 1 uur. Meestal is er meer dan een gesprek nodig om gezamenlijk een behandeldoel op te stellen. Indien besloten wordt om verder te gaan, worden er vervolgafspraken gepland. Een therapiesessie duurt maximaal 50-60 minuten. Er wordt 10 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/afronding en 10 minuten voor verslaglegging. Een medicatiecontrole duurt maximaal 25 minuten. Er wordt 5 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/ afronding en 10 minuten voor verslaglegging. 

Evaluatie

Regelmatig wordt met u besproken of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Er kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten om de evaluatie van de behandeling meer inzichtelijk te maken. 

Intervisie

Indien nodig zoek ik samenwerking en overleg ik met mijn 2 intervisiegroepen, bestaande uit therapeuten, psychiaters, psychologen, mijn behandleingen. Dit om de kwaliteit hoog te houden. 

 

 

Wordt mijn huisarts / verwijzer geïnformeerd over het verloop van de aanmelding?

Binnen de Prakijk Psychiatrie Reineke is het gebruikelijk dat de verwijzer en de huisarts op de hoogte worden gesteld van de bevindingen door het sturen van een 'huisartsbrief'. Ook u kunt deze brief krijgen als afschrift.

 

Zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden?

Wanneer u onverhoopt niet op een gemaakte afspraak kunt komen, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van te voren laten weten. Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, of afspraken waarop u zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. U krijgt hiervoor zelf een rekening van €70 toegestuurd, tenzij er sprake is van een duidelijke overmachtsituatie.

© 2018 | Praktijk Psychiatrie Reineke | Lootsstraat 35, 1053 NV Amsterdam