top of page

Consultatie

Psychiatrische consultatie aan huisartsen

Het betreft specialistische consultatie in de huisartsenpraktijk. Voor een patiënt zitten daar geen extra kosten aan en

er geldt geen aanspraak op het wettelijk eigen risico. Patiënten kunnen ook naar Praktijk Psychiatrie Reineke komen.
 

Heeft u als huisarts de POH-GGZ module bij uw zorgverzekeraar aangevraagd?

Dan beschikt uw praktijk over een budget voor consultatie. U kunt altijd telefonisch overleggen of gekozen kan worden voor consultatie of doorverwijzing naar PraktijkPsychiatrieReineke.
 

Bij consulten in de huisartsenpraktijk blijft de huisarts medisch eindverantwoordelijk. De patient wordt niet ingeschreven bij de psychiater en het consult gaat niet ten laste van diens eigen risico. 

 

Wanneer zou u een consult van een psychiater willen aanvragen?
 • Wanneer u twijfelt hoe het beleid rondom een cliënt moet worden opgezet

 • Diagnostiek

 • Behandeladvies

 • Medicatieadvies

    
Welke soort consultatie kunt u aanvragen?
 • Kortdurende telefonische consultatie

 • Medicatie consultatie

 • Schriftelijke beoordeling van een (medicatie)casus 

 • Face-to-face consult in Praktijk Psychiatrie Reineke of eigen huisartsenpraktijk

 • Face-to-face consult in de vorm van huisbezoek

 • E-mail consult

 • Aanwezighed bij bespreking en/of multidisciplinair overleg

 

Tarieven
 • Incidentele consultatie: € 160 / uur  excl. reiskosten

 

Richttijden
 • E-mail consult: 10-15 minuten

 • Telefonisch consult: werkelijke tijd, minimaal 10 minuten

 • Medicatie consult: 20 minuten face to face tijd, 10 minuten indirecte tijd

 • Diagnostiek en behandeladvies: Face-to-face psychiatrisch consult in mijn praktijk (45-60 min.) met
  indirecte tijd 30 min. Indien de patiënt gezien wordt in uw eigen huisartsenpraktijk dan excl. reistijd

 • Dit kan bij complexe cases oplopen tot 90 minuten directe tijd en 60 minuten indirecte tijd

 • Aanwezigheid bij bespreking en/of multidisciplinair overleg: werkelijke tijd (+reiskosten)  

Voor aanmelden: stuur een e-mail naar contact@praktijkpsychiatriereineke.info.

Voor het delen van privacy-gevoelige informatie met zorgverleners maak ik al langere tijd gebruik van Zorgmail. Vanaf heden is het ook mogelijk om met niet aangesloten hulpverleners en met cliënten veilig te mailen via Zorgmail. Ik raad u aan om bovenstaand mailadres alleen te gebruiken voor het maken van afspraken. Indien u mij vertrouwelijke informatie wilt sturen, stuur dan een korte mail, zodat ik daarna een beveiligde mailverbinding tot stand kan brengen. 

bottom of page