top of page

Kersti Reineke is vrijgevestigd psychiater in Amsterdam. Vanuit Praktijk Psychiatrie Reineke richt zij zich op consultatie aan huisartsen en behandelaars in de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. Daarnaast biedt zij individuele behandeling aan (jong)volwassenen met psychische problemen in de specialistische GGZ.
Na verwijzing door uw huisarts of uw behandelaar in de specialistische/ basis GGZ, kunt u een afspraak maken voor een intake en adviesgesprek. De praktijk is gevestigd in Amsterdam Oud-West in de huisartsenpraktijk van Wijngaarden.   

Auto

In de omgeving van de praktijk is overdag voldoende (betaalde) parkeergelegenheid.

 
Gehandicapten

De praktijk in Amsterdam is gevestigd op de eerste verdieping. Voor mensen met beperkingen, die trap lopen lastig maakt, moeten afspraken gemaakt worden om elkaar op de begane grond te zien.  

Nieuwe  Financiering van de GGZ

Met ingang van 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ, het Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat alle lopende behandeltrajecten binnen mijn praktijk op 31 december 2021 zijn afgesloten en op 1 januari 2022 opnieuw geopend binnen het nieuwe systeem. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. De kosten van een behandeling die gestart is in 2021 en doorloopt in 2022 zullen meegerekend worden voor het eigen risico van 2021 en het eigen risico van 2022. Dit is anders dan in het oude (huidige) systeem, daar tellen de kosten van de behandeling alleen mee voor het eigen risico van het jaar waarin de startdatum van de behandeling ligt. Alleen wanneer de behandeling langer dan een jaar duurde, werd een nieuw dbc-traject geopend dat dan weer meetelde voor het eigen risico van dat jaar. 
De overgang naar het nieuwe systeem kan voor u ook betekenen dat de zorgverzekeraar u kort na elkaar het eigen risico voor zowel 2021 als 2022 in rekening gaat brengen. 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de LVVP ( website waar ik de meest duidelijke informatie over dit onderwerp heb gevonden). Indien u vragen heeft over de overgang naar het nieuwe bekostigingssysteem en wat dit betekent voor uw situatie kunt u deze natuurlijk aan mij stellen, of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

 Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? - LVVP

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

 

bottom of page